Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Biscarri Pujol, Francesc
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Exili interior: Barcelona - Camp de concentració d’Agde (França) - Montpellier (França)
Dades extretes de l’Arxiu Nacional de Catalunya/ textos inèdits de Josep Sala Fabregat/ Espinagosa, Jaume i Planes, Josep Mª: Tàrrega. Aproximació a la història dels seus Ajuntaments entre 1884-1939, Diputació de Lleida, 1988, Lleida

Partit politic/ sindicat: Comitè Local de Milícies Antifeixistes/ ERC

Octubre 1936 – gener 1937
Ocupa el càrrec de regidor de l’Ajuntament de Tàrrega per ERC.

1939
S’exilia a Barcelona i després marxa a França on ingressa al Camp de concentració d’Agde (ANC25 - ANC26 - ANC27).

Un cop surt del camp fixa la seva residència a Montpellier.