Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Boixadera Forcat, Dolors
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – França
Dades extretes de Font oral: Jordi Boixadera Bosch

1938
31 de desembre. Emprèn el camí de l’exili cap a França, però morirà pel camí a la població de Carme (Anoia).