Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Capdevila Llobet, Ramon
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega - Andorra
Dades extretes de la Causa General, Archivo Histórico Nacional (Madrid)/ Espinagosa, Jaume i Planes, Josep Mª: Tàrrega. Aproximació a la història dels seus Ajuntaments entre 1884-1939, Diputació de Lleida, 1988, Lleida

Partit polític/ sindicat: PSUC
Ofici: obrer

Octubre 1936 – gener 1937
Ocupa el càrrec de regidor de l’Ajuntament de Tàrrega pel PSUC.

1946
12 de setembre. Envia una carta demanat retornar a Espanya a la “Oficina de repatriación de súbditos españoles residentes en el extranjero”.