Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Colell Fustagueras, Francesc
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Camp de concentració d’Argelers (França)
Dades extretes de l’Arxiu Nacional de Catalunya

Partit polític/sindicat: POUM
Ofici: mecànic


1939
S’exilia a França i ingressa al camp de concentració francès d’Argelers (ANC19 - ANC20).