Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Devant Miralles, Josep
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Frontera PirinaicaContinent Americà (Colòmbia)
Dades extretes de fonts orals: Àngel Devant i Pere Escusol/ Espinagosa, Jaume i Planes, Josep Mª: Tàrrega. Aproximació a la història dels seus Ajuntaments entre 1884-1939, Diputació de Lleida, 1988, Lleida

Partit politic/ sindicat: Unió Republicana - ERC

1934 - 1936
És elegit regidor del Front Republicà Obrer de Tàrrega.

Juny- juliol 1936
Ocupa el càrrec d’alcalde de Tàrrega per Esquerra Republicana de Catalunya.

Agost- octubre 1936
Ocupa el càrrec d’alcalde de Tàrrega per Esquerra Republicana de Catalunya.

Octubre 1936 – gener 1937
Ocupa el càrrec d’alcalde de Tàrrega per Esquerra Republicana de Catalunya.

Gener- maig 1937
Ocupa el càrrec d’alcalde de Tàrrega per Esquerra Republicana de Catalunya.

Maig – agost 1937
Ocupa el càrrec d’alcalde de Tàrrega per Esquerra Republicana de Catalunya.

1939
Probablement, com molts republicans, creua la frontera francesa i des d’allí agafa un vaixell que el porta cap a l’Amèrica Llatina. Finalment, fixa la seva residència a Colòmbia.

Retornarà a Espanya al cap d’uns quants anys i s’instal·larà al barri del Poble Nou, a Barcelona