Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Duch Puigfarregut, Josep
El Talladell

ITINERARI:
Talladell – França
Dades extretes de la Causa General, Arxiu Històric Nacional, Madrid

1939
S’exilia a França

1955
10 de febrer. Envia una carta a la Comisión Examinadora de Exiliados Politicos per poder retornar de l’exili.