Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Farnós Roset, Magí
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Frontera Pirinaica – Exili interior: Sabadell - Tàrrega - Veneçuela
Dades extretes de Font oral: Rosa Duran

Partit politic/ sindicat: CNT

Octubre 1936 – gener 1937
Ocupa el càrrec de regidor de l’Ajuntament de Tàrrega per la CNT.

1939
S’exilia a França i ingressa a un camp de concentració francès.

1945
Probablement, passada la Segona Guerra Mundial retorna a Espanya i viu un exili interior a Sabadell. Després torna a Tàrrega.

1949
S’exilia amb la seva família a Veneçuela.

farnos1 farnos2

D'esquerra a dreta: Frati (refugidada asturiana a Tàrrega que adopta la família Farnós), Pilar Esteban i Magí Farnós a Veneçuela l'any 1953
Font: Col.lecció familiar de Rosa Duran Farnós.

Pau i Magí Farnós amb les seves esposes a Veneçuela l'any 1954.
Font: Col.lecció familiar de Rosa Duran Farnós.

farnos3

D'esquerra a dreta: Pilar Esteban, Magí Farnós i Frati a Veneçuela.
Font: Col.lecció familiar de Rosa Duran Farnós.