Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Foguet Doll, Lluís
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Frontera Pirinaica
Dades extretes de la Causa General, Arxiu Històric Nacional, Madrid

1939
S’exilia a França.

1946
13 de maig. Envia una carta a la Comisión Examinadora de Exiliados Politicos per poder retornar de l’exili.