Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Marsellés Salazar, Joan
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega - Camp de concentració d’El Barcarès (França)
Dades extretes de l’Arxiu Nacional de Catalunya

Partit polític/sindicat: ERC
Ofici: cambrer i cuiner

ITINERARI:
S’exilia a França i ingressa al camp de concentració francès d’El Barcarès. (ANC 05 - ANC 06).