Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Moreu Tella, Felip
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – França - Exili interior: Barcelona
Dades extretes de font oral: Maria Moreu/Espinagosa, Jaume i Planes, Josep Mª: Tàrrega. Aproximació a la història dels seus Ajuntaments entre 1884-1939, Diputació de Lleida, 1988, Lleida

Partit polític/ sindicat: CNT

Octubre 1936 – gener 1937
Ocupa el càrrec de regidor de l’Ajuntament de Tàrrega per la CNT.

1939
S’exilia a França, però decideix tornar a Espanya i fer un exili interior a Barcelona.