Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Obach Castellà, Jaume
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega - Camp de concentració d’Argelers (França)
Dades extretes de l’Arxiu Nacional de Catalunya

Ofici: impressor

1939
S’exilia a França i ingressa al camp de concentració d’Argelers (ANC17- ANC18).