Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Pomés Marsal, Tomàs
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Camp de concentració d’Argelers (França) - Andorra
Dades extretes de l’Arxiu Nacional de Catalunya/ fonts orals/ Espinagosa, Jaume i Planes, Josep Mª: Tàrrega. Aproximació a la història dels seus Ajuntaments entre 1884-1939, Diputació de Lleida, 1988, Lleida

Partit polític/ sindicat: POUM -CLMA
Ofici: mecànic

1936
Agost – octubre. Ocupa el càrrec de regidor de l’Ajuntament de Tàrrega pel POUM.

Octubre 1936 – gener 1937
Ocupa el càrrec de regidor de l’Ajuntament de Tàrrega pel POUM.

1939
S’exilia a França i ingressa al camp de concentració d’Argelers (ANC 13 - ANC 14).

Sembla ser que un cop aconsegueix sortir del camp de concentració marxa a Andorra.