Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Selva Huguet, Joan
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Camp de concentració d’Agde (França)
Dades extretes de l’Arxiu Nacional de Catalunya

1939
S’exilia a França i ingressa al camp de concentració d’Agde (ANC 28).