Retor a l'origen Exposicó anar a Repressió Anar al mapa d'exili Enllaços
Vilaró Campabadal, Ramon
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Tribunal de Responsabilidades Políticas - Frontera Pirinaica - Andorra
Dades extretes de l’Arxiu Històric de Lleida

Partit politic/ sindicat: Acció Catalana - ERC
Ofici: advocat

1937
21 de juny. Ocupa el càrrec de conseller de l’Ajuntament de Lleida per ERC.

1939
S’exilia a França amb la seua dona, Maria Castellà Formiguera, i la seua filla. Molt probablement serà internat en un camp de concentració. A la sortida, la família s’establirà a Andorra.

1941
22 d’octubre. És expedientat pel Tribunal de Responsabilidades Políticas (TRPL04 - TRPL05).

1945
12 de maig. L’expedient cursat pel Tribunal de Responsabilidades Políticas assegura que no té posesions, es troba a l’extranger i no li poden requisar ni els seus béns, ni els dels seus fills/dona (TRPL06, TRPL07).

18 de desembre. És arxivat el seu expedient.