Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Abella Selva, Josep
Tàrrega

ITINERARI
Tàrrega – Presó de CerveraSeminari Vell - Presó Provincial de Lleida
Dades extretes de l’Arxiu Històric de Lleida/ Arxiu General Militar de Guadalajara CCEP PO CAJA 1260 EXP 102.103/ Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer

Partit politic / sindicat: Aliança Obrera – UGT – Sindicat de paletes
Ofici: paleta

1939
1 d’agost. Ingressa a la Presó Provincial de Lleida, provinent de la presó de Cervera.

8 d’agost. És jutjat en un Consell de Guerra (P057) (CG076 - CG077 - CG078 - CG079) i condemnat a 15 anys de reclusió temporal.

1941
22 de juny. Aconsegueix la llibertat condicional i és desterrat a Canet de Mar (P058)

1954
11 de març. El seu expedient és revisat per la Comisión Central de Examen de Penas (EP01 - EP02 - EP03 - EP04 - EP05 - EP06 - EP07 - EP08) però la seva condemna no és modificada.