Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Aldabó Solé, Joan
Tàrrega

ITINERARI
Tàrrega - Frontera Pirinaica - Camp concentració Grupo II “La Magdalena”
Dades extretes de l’Arxiu Històric de Lleida

Ofici: paleta

1939
10 de març. Es troba ingressat al camp de concentració "Grupo II La Magdalena" de Betanzos a La Corunya. El seu pare demana per carta (GC 012) que li expedeixin un certificat de bona conducta.