Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Castelló Baró, Josep
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Presó Provincial de Lleida
Dades extretes de l’Arxiu Històric de Lleida

Partit politic/ sindicat: UGT
Ofici: cuiner

1939
25 de març. És detingut i ingressa a la Presó Provincial de Lleida.

11 d’abril. Passa disposició del jutge militar.

27 d’agost. Es deixat en llibertat sense carrecs.