Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Castells Balasch, Gil
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Camp de concentració de Deusto (Bilbao) - Presó de CerveraPresó Provincial de Lleida
Dades extretes de l’Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega/ Arxiu Històric de Lleida/ Arxiu General Militar de Guadalajara CCEP PO CAJA 933 EXP 69748/ Arxiu del Tribunal MilitarTerritorial Tercer

Partit politic/ sindicat: Aliança Obrera - POUM
Ofici: paleta

1939
13 de març. Es demana a l’Ajuntament de Tàrrega informe político-social de l'individu des de la "Comisión Clasificadora de Prisioneros" de Deusto (Bilbao) (AHC011 - AHC012)

1 d’agost. Ingressa a la Presó Provincial de Lleida.

7 d’agost. És jutjat en un Consell de Guerra (CG232CG233 - CG234 i CG237 - CG238 - CG239 - CG240 - CG241 - CG242) (P069) i condemnat a 15 anys de reclusió menor.

1941
16 de juliol. Obté la llibertat condicional amb desterrament

1943
14 de desembre.La Comisión Central de Examen de Penas li conmuta la pena a 12 anys de presó major.