Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Castells Balasch, Josep
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Presó Cel·lular de BarcelonaSeminari Vell
Dades extretes de l’Arxiu Històric de Lleida

Ofici: paleta

1942
18 d’abril. Provinent de la presó cel·lular de Barcelona, ingressa al Seminari Vell de Lleida.

2 de maig. Surt del Seminari Vell.