Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Casteràs Cascalló, Esteve
El Talladell

ITINERARI:
Talladell – Presó de CerveraPresó Provincial de Lleida
Dades extretes de el Arxiu General Militar de Guadalajara CCEP PO CAJA 1202 EXP 96703/ Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer

Partit politic/ sindicat: UGT -ERC
Ofici: pagès

1939
22 de juny. És detingut i ingressa a la Presó de Cervera.

20 d’agost. Entra a la Presó Provincial de Lleida.

17 de setembre. És jutjat en un Consell de Guerra (CG211, CG214 - CG215) i condemnat a una pena de 20 anys de reclusió menor.

1943
18 de juliol. Aconsegueix la llibertat condicional.

1944
24 de juliol. La Comisión de Examen de Penas (EP01 - EP02 - EP03 - EP04 - EP05 - EP06 - EP07) li conmuta la pena a 12 anys i 1 dia de reclusió menor.