Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Cervantes Ruiz, Josep
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Presó de Cervera
Dades extretes de l’Arxiu del Tribunal Militat Territorial Tercer

Partit politic/ sindicat: UGT – Sindicat de paletes
Ofici: paleta

1939
25 de maig. S’inicia el procediment previ al Consell de Guerra.

8 d’agost. És jutjat en un Consell de Guerra (CG076 - CG077 - CG078 - CG079) col·lectiu i absolt.