Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Duocastella Freixa, Mariano
Altet

ITINERARI:
Altet – Presó de Cervera - Tribunal de Responsabilidades Políticas – Jutjat de Cervera
Dades extretes de l’Arxiu Històric Comarcal de la Segarra

Ofici: paleta

1939
27 d’agost. És detingut i conduit a la Presó de Cervera.

28 d’agost. És interrogat a Cervera per la Guàrdia Civil (CG146)

1940
13 de març. És jutjat en un Consell de Guerra (CG147 - CG148 - CG149) És absolt i posat en llibertat (CG150 - CG151)

1943
8 d’agost. El Tribunal de Responsabilidades Políticas (TRP46 - TRP47) li obre un expedient.

1945
31 de juliol. Sobreseïment provisional de la investigació del Tribunal de Responsabilidades Políticas.

1946
10 de juliol. Sobreseïment definitiu de la investigació del Tribunal de Responsabilidades Políticas.