Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Escribà Grau, Josep
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Presó Provincial de Lleida - Tribunal de Responsabilidades Políticas
Dades extretes de l’Arxiu Comarcal de la Segarra/ Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer

1939
22 de gener. Entra a la Presó Provincial de Lleida (P049) juntament amb un grup de divuit persones més.

13 de novembre. Escriu una carta a l’Ajuntament de Tàrrega (AHCT062) des de la Presó Provincial de Lleida.

1943
16 de juny. És jutjat en un Consell de Guerra (CG080 - CG081 - CG082 - CG083 - CG084 - CG085 - CG086) col·lectiu i absolt de tots els càrrecs.

10 d’agost. El Tribunal de Responsabilidades Políticas (TRP048 - TRP049 - TRP050 - TRP051) li obre un expedient.

1945
25 d’agost. Sobreseïment provisonal de l’expedient del Tribunal de Responsabilidades Políticas.

1946
3 de juliol. Sobreseïment definitiu de l’expedient del Tribunal de Responsabilidades Políticas.