Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Isanda Graells, Ramon
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Camp de concentració de Camposancos - Presó Provincial de Lleida
Dades extretes de l’Arxiu Històric de Lleida

Ofici: paleta

1939
26 de juliol. Entra a la Presó Provincial de Lleida, provinent del camp de concentració de Camposancos, Galícia.

18 de novembre. Surt de la Presó Provincial de Lleida, sent posat en llibertat.