Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Llobera Guixé, Ignasi
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Presó Cel·lular de BarcelonaSeminari Vell
Dades extretes de l’Arxiu Històric de Lleida

Ofici: pagès

1942
16 de desembre. Ingressa al Seminari Vell de Lleida, provinent de la presó cel·lular de Barcelona.

1943
7 d’agost. Surt del Seminari Vell de Lleida.