Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
López Solé, Ramon
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Presó de CerveraPresó Provincial de Lleida
Dades extretes de l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer/ Arxiu Històric de Lleida

Partit polític/ sindicat: UGT / Socors Roig Internacional
Ofici: agent d’asegurances

1939

26 d’abril. És detingut i ingressa a la Presó de Cervera.

12 de maig. És jutjat en un Consell de Guerra (CG126 - CG127) i absolt.

1 d’agost. Ingressa a la Presó Provincial de Lleida.

14 d’octubre. És posat en llibertat sense càrrecs.