Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Malfeito Ramírez, Josep
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Tribunal de Responsabilidades Políticas - Jutjat de Cervera
Dades extretes de l’Arxiu Històric Comarcal de la Segarra

Ofici: Guàrdia Civil (retirat)

1943
26 de febrer. És expedientat pel Tribunal de Responsabiliidades Políticas (TRP43).

1946
31 de juliol. Sobreseïment de l’expedient del Tribunal de Responsabilidades Políticas.