Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Marsol Francino, Josep
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Tribunal de Responsabilidades PolíticasJutjat de Cervera
Dades extretes de l’Arxiu Històric Comarcal de la Segarra

1943
11 d’agost. És expedientat i investigat pel Tribunal de Responsabilidades Políticas (TRP54) i li cursen una demanda que no sorgeix efecte.

1945
7 de juliol. Sobreseïment provisional de la investigació del Tribunal de Responsabilidades Políticas.

1946
9 d’agost. Sobreseïment definitiu de la investigació del Tribunal de Responsabilidades Políticas.