Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Pomés Monfà, Francesc
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Granollers – Barcelona - Badalona – Tribunal de Responsabilidades PolíticasJutjat de Cervera
Dades extretes de l’Arxiu Històric Comarcal de la Segarra

Partit polític/ sindicat: ERC
Ofici: mecànic

1941
27 de març. El Tribunal de Responsabilidades Políticas (TRP08 - TRP09 - TRP10 - TRP11 - TRP12 - TRP13 -TRP14) l’expedienta per ser d’esquerres i ateu, però com que no aconsegueixen localitzar-lo i fer-lo près no hi ha judici.

1946
14 de juny. Sobreseïment de l’expedient del Tribunal de Responsabilidades Políticas.