Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Saltó Rubiol, Josep
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Presó Provincial de Lleida
Dades extretes de l’Arxiu Històric de Lleida/ Archivo Histórico Nacional (“Causa General”)

Ofici: escribent

1944
29 de novembre. Ingressa a la Presó Provincial de Lleida.

7 de desembre. Surt de la Presó Provincial de Lleida.

1945
26 de gener. Es demanen informes des de la “Causa General”.