Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Segura Berenguer, Emili
Tàrrega

ITINERARI:
Tàrrega – Presó de Cervera
Dades extretes de l’Arxiu del Tribunal Militat Territorial Tercer

Partit politic/ sindicat: UGT – Sindicat de paletes
Ofici: paleta

1939
8 d’agost. És jutjat en un Consell de Guerra (CG076 - CG77 - CG78 - CG079) i queda absolt.