Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Solé Pons, Pau
El Talladell

ITINERARI:
El Talladell – Tribunal de Responsabilidades PolíticasJutjat de Cervera
Dades extretes de l’Arxiu Històric Comarcal de la Segarra

1941
25 de novembre. És investigat i expedientat pel Tribunal de Responsabilidades Políticas (TRP60 - TRP61 - TRP62) li cursen una demanda, però no sorgeix efecte.

1945
21 de juliol. Sobreseïment provisional de la investigació del Tribunal de Responsabilidades Políticas.

1946
31 de març. Sobreseïment definitiu de la investigació del Tribunal de Responsabilidades Políticas.