Retor a l'origen Exposicó Pàgina Repressió on ens trobem Exili Enllaços
Vall Balasch, Francesc
La Figuerosa

ITINERARI:
La Figuerosa – Presó de CerveraSeminari Vell - Tribunal de Responsabilidades Políticas
Dades extretes de l’Arxiu Històric de Lleida

Ofici: pagès

1939
1 d’agost. Ingressa a la presó del Seminari Vell de Lleida, provinent de la presó de Cervera.

5 d’agost. Compareix en un Consell de Guerra.

19 de desembre. Aconsegueix la llibertat definitiva. Surt del Seminari Vell.